• Kỹ thuật chung

  hiệu ứng quang phát xạ
  hiệu ứng quang điện

  Giải thích VN: Đặc tính cảu các vật chát phát ra điện tử khi có ánh sáng chiếu vào.

  external photoelectric effect
  hiệu ứng quang điện ngoài
  internal photoelectric effect
  hiệu ứng quang điện trong
  inverse photoelectric effect
  hiệu ứng quang điện ngược
  normal photoelectric effect
  hiệu ứng quang điện thường
  nuclear photoelectric effect
  hiệu ứng quang điện hạt nhân
  selective photoelectric effect
  hiệu ứng quang điện chọn lọc

  Xây dựng

  hiệu ứng quang điện

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X