• /piη/

  Thông dụng

  Danh từ

  Ping, âm thanh sắc gọn (của vật cứng va vào mặt cứng); tiếng vèo (đạn bay...)
  the ping of a spoon hitting a glass
  tiếng lanh canh của thìa va vào cốc
  the ping of bullets hitting the rocks
  tiếng chát chúa của những viên đạn đập vào tảng đá

  Nội động từ

  Phát ra tiếng ping, tạo ra âm thanh sắc gọn; bay vèo (đạn)
  ping a knife against a glass
  gõ con dao vào tấm kính
  bullets pinging overhead
  những viên đạn rít ở trên đầu
  Như pink

  Chuyên ngành

  Toán & tin

  phát ra tiếng ping

  Giải thích VN: Ví dụ như sử dụng chương trình ping để kiểm tra một máy tính có được nối vào mạng hay không.

  Các từ liên quan

  Từ đồng nghĩa

  verb
  clink , knock , noise , sound , ting

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X