• (đổi hướng từ Bullets)
  /ˈbʊlɪt/

  Thông dụng

  Danh từ

  Đạn (súng trường, súng lục)
  dumdum bullet
  đạn đum đum
  ( số nhiều) (quân sự), (từ lóng) hạt đậu

  Cấu trúc từ

  to bite the bullet
  Xem bite

  Chuyên ngành

  Xây dựng

  viên đạn

  Kỹ thuật chung

  đạn

  Giải thích EN: 1. a weight, usually bullet-shaped, on a wire rope or line that snags retrievable devices, such as core barrels, from a borehole.a weight, usually bullet-shaped, on a wire rope or line that snags retrievable devices, such as core barrels, from a borehole.2. a scraper with an adjustable spring blade that removes debris from the walls of a pipeline.a scraper with an adjustable spring blade that removes debris from the walls of a pipeline.3. a bullet-like cylinder containing nitroglycerin that is exploded in a borehole.a bullet-like cylinder containing nitroglycerin that is exploded in a borehole.4. see TORPEDO.see TORPEDO.

  Giải thích VN: 1. Vật nặng, thường có hình viên đạn, được nối với dây kim loại, làm thủng các thiết bị có thể sửa chữa được, ví dụ đáy thùng, từ dưới lỗ khoan. 2. Cái nạo với một lò xo điều chỉnh dùng để dỡ bỏ gạch vụn trên thành ống dẫn. 3. Xylanh hình đạn chứa nitroglycerin đặt nổ trong lòng lỗ khoan. 4. Xem TORPEDO.

  Kinh tế

  đợt hoàn trả nợ

  Các từ liên quan

  Từ đồng nghĩa

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X