• /kliηk/

  Thông dụng

  Danh từ

  (từ lóng) nhà tù, nhà giam, nhà lao, xà lim
  to be in clink
  bị tống lao, bị giam giữ, nằm xà lim
  Tiếng leng keng (cốc chạm nhau...); tiếng xủng xẻng (đồng xu...)
  (đùa cợt) đồng xu đồng
  Ngoại động từ
  Làm kêu leng keng; làm kêu xủng xẻng
  to clink one's money in one's pocket
  xóc tiền ở trong túi cho kêu xủng xẻng
  to clink glasses
  chạm cốc

  Nội động từ

  Kêu leng keng; kêu xủng xẻng
  hình thái từ

  Các từ liên quan

  Từ đồng nghĩa

  noun, verb
  chink , clang , jangle , jingle , sound , tingle , tinkle

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X