• /'tælənt/

  Thông dụng

  Danh từ

  Tài năng, năng lực; tài ba
  a man of great talent
  một người rất có năng lực
  to wrap up one's talent in a napkin
  đề tài mai một
  Người có tài, nhân tài
  to call upon all the talents
  kêu gọi tất cả nhân tài
  Người hấp dẫn về tình dục
  Khiếu, năng khiếu
  to have a talent for...
  có năng khiếu về...
  ( the talent) (thể dục,thể thao), (từ lóng) những người đánh cuộc (đánh cá) không chuyên (đối lại với chuyên nghiệp)
  Talăng (đơn vị tiền tệ hoặc đơn vị trọng lượng thời xưa ở một số nước)

  Chuyên ngành

  Kinh tế

  ta -lăng (một đơn vị trọng lượng và tiền tệ thời cổ Hy Lạp)
  Ta-lăng (đơn vị tiền tệ)

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X