• /glæd/

  Thông dụng

  Tính từ

  Vui lòng, sung sướng, vui mừng, vui vẻ, hân hoan
  to be glad to see someone
  sung sướng vui mừng được gặp ai
  glad news
  tin vui, tin mừng

  Cấu trúc từ

  to give the glad eye to somebody
  (từ lóng) nhìn ai âu yếm, liếc mắt đưa tình; nhìn ai hân hoan
  to give the glad hand to somebody
  tiếp đón ai niềm nở
  glad rags
  (từ lóng) quần áo ngày hội

  Chuyên ngành

  Xây dựng

  hân hoan

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X