• /´pleinə/

  Thông dụng

  Tính từ

  Có mặt phẳng
  Hai chiều

  Chuyên ngành

  Toán & tin

  phép chiếu nằm ngang; kế hoạch, phương án

  Kỹ thuật chung

  bằng
  planar diode
  đi-ốt mặt bằng
  mặt bằng
  planar diode
  đi-ốt mặt bằng
  mặt phẳng
  phẳng
  non-planar network
  sơ đồ không phẳng
  planar area
  vùng phẳng
  planar array
  mạng lưới phân tử phẳng
  planar division neoring
  tân thể phẳng
  planar frame
  khung phẳng
  planar graph
  đồ hình phẳng
  planar phased array
  mô hình phẳng
  planar structure
  kết cấu phẳng
  planar waveguide
  ống dẫn sóng phẳng
  planar-array antenna
  ăng ten dàn phẳng

  Các từ liên quan

  Từ đồng nghĩa

  adjective
  flat , flush , level , plane , smooth , straight

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X