• /plə´tɔnik/

  Thông dụng

  Tính từ

  Thuộc Plato, triết học Plato
  Lý tưởng thuần khiết
  platonic love
  tình yêu lý tưởng thuần khiết (đối lại với nhục dục)
  (thông tục) lý thuyết, không thiết thực, suông

  Các từ liên quan

  Từ đồng nghĩa

  Từ trái nghĩa

  adjective
  physical

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X