• /træn'sendənt/

  Thông dụng

  Tính từ (như) .transcendental

  Vô cùng lớn, tối cao, siêu việt, hơn hẳn
  transcendent genius
  thiên tài siêu việt
  (triết học) siêu nghiệm, nằm ngoài giới hạn của thế giới vật chất

  Danh từ

  Cái siêu việt; tồn tại siêu việt
  (triết học) cái siêu nghiệm

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X