• /Phiên âm này đang chờ bạn hoàn thiện/

  Kỹ thuật chung

  điểm bán
  EFTPOS (electronicfunds transfer at point of sale)
  sự chuyển tiền điện tử tại điểm bán
  electronic fund transfer at point of sale
  chuyển tiền điện tử ở điểm bán hàng
  electronic funds transfer at point of sale (EFTPOS)
  sự chuyển tiền điện tử ở điểm bán hàng
  Electronic Point Of Sale (EPOS)
  điểm bán hàng điện tử
  electronic point-of-sale (EPS)
  điểm bán hàng điện tử
  ESP (electronicpoint-of-sale)
  điểm bán hàng điện tử
  point of sale display (posdisplay)
  màn hình ở điểm bán hàng
  POS (pointof sale)
  điểm bán hàng
  POS display (pointof sale display)
  màn hình điểm bán
  máy tính tiền

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X