• /Phiên âm này đang chờ bạn hoàn thiện/

  Cơ khí & công trình

  tài khoản

  Kỹ thuật chung

  ngân quỹ
  status of funds
  tình trạng ngân quỹ
  quỹ

  Xây dựng

  vốn

  Kinh tế

  công trái
  british funds
  quỹ công trái anh
  nguồn vốn
  sources and uses of funds
  nguồn vốn và sự dùng vốn
  quỹ
  tiền
  call-forward (funds)
  đề nghị chi (tiền)
  deposit funds
  tiền gửi ngân hàng
  disbursement from funds
  sự chi tiền quỹ
  due from other funds
  phải thu khoản tiền (thiếu) từ quỹ khác
  due to other funds
  phải trả khoản tiền cho quỹ khác
  electronic funds transfer
  chuyển tiền bằng máy điện tử
  electronic funds transfer systems
  sự chuyển tiền bằng điện tử
  federal funds
  tiền quỹ liên bang
  financial funds
  vốn tiền bạc
  flow of funds accounts
  báo cáo kế toán các luồng tiền
  funds held in custody
  tiền bảo quản
  funds statements
  các báo cáo tiền quỹ
  improper use of funds
  sự biển thủ tiền quỹ
  improper use of funds
  sự sử dụng gian lận tiền quỹ
  insufficient funds
  tiền gởi không đủ
  low on funds
  thiếu tiền mặt
  matching funds
  số tiền để bù trừ
  misuse of funds
  sự lạm tiêu, biển thủ tiền quỹ
  monetary funds
  quỹ tiền tệ
  prevention of misappropriation of funds
  phòng ngừa lạm dụng tiền quỹ
  purchase of funds
  nhận tiền gửi
  raise funds by subscription (to...)
  huy động vốn bằng tiền quyên góp
  statement of variation of funds
  bản thu chi tiền vốn
  supply and demand of funds
  cung cầu tiền vốn
  uncollected funds
  tiền chưa được thu nhận
  tiền bạc
  financial funds
  vốn tiền bạc
  tiền mặt
  low on funds
  thiếu tiền mặt
  tiền dự trữ
  tiền gởi (ngân hàng)
  trái phiếu kho bạc (của chính phủ Anh)
  vốn
  vốn liếng

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X