• Xây dựng

    điểm chuyển ray

    Giải thích EN: In a railroad turnout, the point at which wheels actually pass from one track to the other. Giải thích VN: Tại đường tránh của đường tàu, vị trí nơi bánh tàu chạy từ đường ray này sang đường ray khác.

    tác giả


    Tìm thêm với Google.com :

    NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X