• /Phiên âm này đang chờ bạn hoàn thiện/

  Giao thông & vận tải

  điểm chuyển hướng đường

  Kỹ thuật chung

  đường ống nhánh
  đường rẽ
  đường tránh

  Giải thích EN: 1. a switching device that allows a train to change rails.a switching device that allows a train to change rails.2. a railroad siding.a railroad siding.

  Giải thích VN: 1. một thiết bị bẻ ghi cho phép một con tàu thay đổi đường ray. 2. một đường tàu tránh.

  Continuously guarded Turnout
  đường tránh bảo hộ liên tục
  đường tránh tàu
  nhánh rẽ
  turnout track
  nhánh rẽ của ghi
  ghi rẽ tàu
  mối nối

  Nguồn khác

  Cơ - Điện tử

  đường nhánh, sản lượng

  Xây dựng

  đường vòng

  Kinh tế

  đường
  năng suất (của một máy)
  năng suất (của một máy...)
  sản lượng (của một nhà máy)
  sản lượng (của một nhà máy...)

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X