• Toán & tin

  tiếp điểm accessble

  Kỹ thuật chung

  điểm tiếp xúc
  tiếp điểm

  Giải thích EN: The point at which a curved section of roadway meets a tangent (straight) section. Giải thích VN: Vị trí nơi đoạn đường vòng gặp đoạn đường thẳng.

  Xây dựng

  tiếp điểm

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X