• Toán & tin

  cuốn (hình) mũi tên nhọn

  Xây dựng

  hình mũi tên nhọn
  vòm cuốn nhọn

  Giải thích EN: An arch with a point at its apex. Giải thích VN: Một vòm cuốn có đỉnh nhọn tại chóp.

  vòm đỉnh nhọn

  Kỹ thuật chung

  cuốn nhọn
  segmental pointed arch
  cuốn nhọn nhiều đoạn

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X