• (đổi hướng từ Pole-axs)
  /´poul¸æks/

  Thông dụng

  Danh từ
  Cực
  north pole-ax
  bắc cực
  south pole-ax
  nam cực
  magmetic pole-ax
  cực từ
  negative pole-ax
  cực âm
  positive pole-ax
  cực dương
  (nghĩa bóng) cực (một trong hai nguyên tắc hoàn toàn đối lập nhau)
  Điểm cực (điểm tập trung sự chú ý...)
  to be pole-axs asunder
  o be as wide as the pole-axs apart
  Hoàn toàn đối lập nhau, hoàn toàn trái ngược nhau
  Danh từ
  Cái sào
  Sào (đơn vị đo chiều dài bằng 5009 mét)
  Cột (để chăng lều...)
  Cọc, gọng (để phía trước xe, để buộc dây nối với ách ngựa)
  under bare pole-axs
  (hàng hải) không giương buồm
  Xơ xác dạc dài
  up the pole-ax
  (từ lóng) lâm vào thế bí, lâm vào cảnh bế tắc
  Say
  Ngoại động từ
  Đẩy bằng sào
  Cắm cột, chống bằng cột
  Danh từ
  Pole người Ba lan

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X