• /´pɔml/

  Thông dụng

  Danh từ

  Quả táo chuôi kiếm (núm tròn ở chuôi kiếm)
  Quả táo yên ngựa (phần tròn của yên ngựa nhô lên ở phía trước)
  ngoại động từ
  Đấm thùm thụp, đấm liên hồi, đánh túi bụi (như) pummel

  Chuyên ngành

  Xây dựng

  núm chuôi kiếm

  Kinh tế

  cây bưởi
  quả bưởi

  Các từ liên quan

  Từ đồng nghĩa

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X