• /´pʌml/

  Thông dụng

  Ngoại động từ

  Đấm thùm thụp, đấm liên hồi, đánh túi bụi (như) pommel

  Chuyên ngành

  Kỹ thuật chung

  búa đầm cát (đúc)

  Các từ liên quan

  Từ đồng nghĩa

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X