• /´fainiəl/

  Thông dụng

  Danh từ

  (kiến trúc) hình chạm đầu mái

  Chuyên ngành

  Xây dựng

  hình chạm đầu mái

  Giải thích EN: An ornament at the top of a spire, pinnacle, or other architectural feature.

  Giải thích VN: Một kiểu trang trí tại đỉnh chóp, tháp hoặc các chi tiết kiến trúc khác.

  Các từ liên quan

  Từ đồng nghĩa

  noun
  spire

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X