• /¸pri:pə´zes/

  Thông dụng

  Ngoại động từ

  Làm thâm nhập, làm nhiễm, làm thấm đầy
  to be prepossessed with wrong ideas
  nhiễm đầy những tư tưởng sai lầm, bị thâm nhập những tư tưởng sai lầm
  Xâm chiếm, choán (ý nghĩ, tâm hồn...)
  Làm cho có thiên kiến, làm cho có ý thiên về
  to be prepossessed in someone's favour
  có ý thiên về ai


  Các từ liên quan

  Từ đồng nghĩa

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X