• /´premiə/

  Thông dụng

  Danh từ

  Thủ tướng (người đứng đầu chính phủ)

  Tính từ

  (thuộc ngữ) thứ nhất, trên hết (về tầm quan trọng, vị trí..)
  (từ lóng) nhất, đầu
  to take the premier place
  đứng đầu, nhất


  Các từ liên quan

  Từ trái nghĩa

  adjective
  inferior , minor

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X