• (đổi hướng từ Pretences)
  /pri'tens/

  Thông dụng

  Cách viết khác pretense

  Danh từ

  Sự giả vờ, sự giả cách; sự làm ra vẻ
  to make pretence of doing something
  giả bộ làm gì
  a pretence of strength
  sự làm ra vẻ mạnh mẽ
  Cớ, lý do không thành thật
  under the pretence of
  lấy cớ là
  Sự đòi hỏi, yêu sách (công trạng, vinh dự..). điều kỳ vọng; tính khoe khoang, tính tự phụ
  to make no pretence of something
  không đòi hỏi cái gì, không kỳ vọng cái gì
  a man without pretence
  người không có tính khoe khoang
  on/under false pretences
  lừa đảo

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X