• /prɪːvjuː/

  Thông dụng

  Danh từ

  Sự xem trước, sự duyệt trước (phim ảnh, ảnh...); cuộc xem trước, cuộc duyệt trước

  Ngoại động từ

  Xem trước, duyệt trước (phim ảnh, ảnh...)

  Xây dựng

  Nghĩa chuyên ngành

  tiên duyệt
  editable preview
  khả thảo tiên duyệt
  preview screen
  tiên duyệt bình phong

  Kỹ thuật chung

  Nghĩa chuyên ngành

  duyệt trước
  preview monitor
  màn hình duyệt trước
  sự duyệt trước
  sự xem trước

  Các từ liên quan

  Từ trái nghĩa

  noun
  criticism

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X