• Kỹ thuật chung

  năng lượng gốc

  Giải thích EN: An energy source occurring in nature, such as coal or solar heat, before it is converted to a usable form. Giải thích VN: Là một nguồn năng lượng xuất hiện trong tự nhiên như nhiệt năng của than đá hay mặt trời, trước khi được chuyển sang một dạng năng lượng có thể sử dụng được.

  năng lượng sơ cấp

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X