• Xây dựng

    hố gốc

    Giải thích EN: The breaking up or turning of soil that has not previously been disturbed. Giải thích VN: Sự đứt gẫy hoặc thay đổi của đất mà không được xử lý trước.

    tác giả


    Tìm thêm với Google.com :

    NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X