• Kỹ thuật chung

  mạng riêng
  Digital Private Network Signalling System (DPNSS)
  hệ thống báo hiệu mạng riêng số
  Global Virtual Private Network (GVPN)
  mạng riêng ảo toàn cầu
  Private Network Adapter (PNA)
  bộ phối hợp mạng riêng
  Private Network Node Interface (ATM) (PNNI)
  giao diện nút mạng riêng
  Private Network Termination (PNT)
  kết cuối mạng riêng
  virtual private network
  mạng riêng ảo
  Virtual Private Network (VPN)
  mạng riêng ảo
  VPN (VirtualPrivate Network)
  mạng riêng ảo

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X