• Thông dụng

  Tính từ & phó từ

  Chiếu lệ; theo quy ước

  Danh từ

  Như pro forma invoice

  Kinh tế

  bản dự thảo tài chính
  hình thức
  pro forma account sale
  bản kê bán hình thức
  pro forma financial statements
  báo cáo tài chính có tính chất hình thức (chiếu lệ)
  pro forma invoice
  hóa đơn hình thức
  hình thức tính trước
  tính trước
  vấn đề hình thức

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X