• /´proubiη/

  Thông dụng

  Tính từ

  Nhằm phát hiện sự thật; tìm kiếm
  he was asking probing questions
  anh ta đặt những câu hỏi thăm dò

  Chuyên ngành

  Kỹ thuật chung

  lấy mẫu thử
  sự dò
  sự khoan mẫu
  sự thăm dò
  static probing
  sự thăm dò tĩnh học

  Các từ liên quan

  Từ đồng nghĩa

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X