• /´trentʃənt/

  Thông dụng

  Tính từ

  Sắc bén, đanh thép, mạnh mẽ
  a trenchant argument
  một lý lẽ sắc bén
  Rõ ràng, sắc nét; sắc sảo
  a trenchant pattern
  mẫu rõ ràng sắc nét
  (từ hiếm,nghĩa hiếm) sắc (dao)

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X