• /pə´septiv/

  Thông dụng

  Tính từ

  Mẫn cảm (nhận biết nhanh, hiểu nhanh)
  Sâu sắc (am hiểu, thông suốt)
  a perceptive analysis
  một sự phân tích sâu sắc
  a perceptive judgement
  một sự bình luận sâu sắc
  Cảm thụ; (thuộc) nhận thức
  perceptive skills
  khả năng nhận thức

  Chuyên ngành

  Y học

  mẫn cảm

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X