• /in´saisiv/

  Thông dụng

  Tính từ

  Sắc bén; nhọn
  an incisive knife
  con dao sắc
  Sắc sảo, sâu sắc
  an incisive mind
  trí óc sắc sảo
  Thấm thía, chua cay
  an incisive criticism
  lời phê bình thấm thía

  Chuyên ngành

  Y học

  có khả năng cắt
  thuộc răng cửa

  Các từ liên quan

  Từ trái nghĩa

  adjective
  incompetent , stupid , gentle , kind , nice

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X