• /´prou¸græmə:/

  Thông dụng

  Cách viết khác programer

  Như programer

  Chuyên ngành

  Toán & tin

  người thảo chương

  Giải thích VN: Người làm nhiệm vụ thiết kế, viết mã, thử, sửa lại, và lập tài liệu một chương trình máy tính.

  thảo chương viên
  thiết bị lập trình

  Kỹ thuật chung

  người lập chương trình
  người lập trình
  business programmer
  người lập trình thương mại
  chief programmer
  người lập trình chính
  computer programmer
  người lập trình máy tính
  programmer logical unit
  đơn vị lôgic người lập trình
  software programmer
  người lập trình phần mềm
  sysprog (systemsprogrammer)
  người lập trình hệ thống
  system programmer
  người lập trình hệ thống
  systems programmer (sysprog)
  người lập trình hệ thống
  task programmer
  người lập trình nhiệm vụ
  lập trình viên

  Giải thích VN: Người làm nhiệm vụ thiết kế, viết mã, thử, sửa lại, và lập tài liệu một chương trình máy tính.

  chief programmer
  lập trình viên chính
  computer programmer
  lập trình viên máy tính
  software programmer
  lập trình viên phần mềm
  sysprog (systemsprogrammer)
  lập trình viên hệ thống
  system programmer
  lập trình viên hệ thống
  systems programmer (sysprog)
  lập trình viên hệ thống

  Kinh tế

  người lập trình
  thảo chương viên (máy tính)

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X