• /Phiên âm này đang chờ bạn hoàn thiện/

  Thông dụng

  Danh từ

  Đám người hỗn tạp; đám đông lộn xộn
  ( the rabble) lớp người thấp hèn, tiện dân; dân đen
  Choòng cời lò, móc cời lò
  Gậy khuấy (khuấy kim loại nấu chảy)

  Ngoại động từ

  Cời (lò) bằng móc
  Khuấy (kim loại nấu chảy) bằng gậy

  Hình Thái Từ

  Kỹ thuật chung

  mái chèo

  Xây dựng

  nạo [cái nạo]

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X