• /Phiên âm này đang chờ bạn hoàn thiện/

  Thông dụng

  Tính từ

  (viết tắt) regd đã đăng ký, đã vào sổ
  registered pattern
  kiểu đã đăng ký (tại toà)
  Bảo đảm (thư..)
  registered letter
  thư bảo đảm

  Kỹ thuật chung

  đã đăng ký
  registered company
  công ty đã đăng ký
  registered depth
  độ cao đã đăng ký
  registered design
  mẫu đã đăng ký
  registered trade mark
  nhãn hiệu thương mại (đã) đăng ký
  registered user
  người sử dụng (đã) đăng ký
  đã ghi

  Kinh tế

  bảo đảm
  có đăng ký
  registered company
  công ty có đăng ký
  registered debenture
  trái khoán có đăng ký
  registered financial planner
  nhà quy hoạch tài chính có đăng ký
  registered investment company
  công ty đầu tư có đăng ký
  registered land
  đất có đăng ký
  registered options trader
  người kinh doanh các quyền chọn có đăng ký
  registered proprietor
  người chủ có đăng ký
  registered representative
  người đại diện có đăng ký
  registered secondary offering
  việc chào bán lần thứ hai có đăng ký
  registered security
  chứng khoán có đăng ký
  registered ship
  tàu có đăng ký
  registered stock/share
  chứng khoán có đăng ký
  registered unemployed
  người thất nghiệp có đăng ký
  có đăng ký, đã đăng ký, đã ghi vào sổ (ký hiệu ®)
  có tên
  có tên, ghi tên, ký danh
  đã đăng ký
  registered competitive market maker
  người kiến tạo thị trường đã đăng ký có sức cạnh tranh
  registered competitive trader
  thương gia đã đăng ký có sức cạnh tranh
  registered design
  thiết kế đã đăng ký
  registered e-mail account
  tài khoản e-mail đã đăng ký
  registered land
  đất đã đăng ký
  registered land certificate
  giấy chứng đất đã đăng ký
  registered land certificate
  giấy chứng khoán đất đã đăng ký
  registered name
  tên (hãng, nhãn hiệu) đã đăng ký
  registered name
  tên (hãng, nhãn hiệu...) đã đăng ký
  registered office
  trụ sở đã đăng ký
  registered office address
  địa chỉ trụ sở đã đăng ký (của công ty)
  registered office address
  trụ sở đã đăng ký (của công ty)
  registered proprietorship
  quyền sở hữu đã đăng ký
  registered tonnage
  số lượng hàng hóa được chở đã đăng ký
  registered trade mark
  nhãn hiệu đã đăng ký
  registered trade names
  tên gọi thương mại đã đăng ký
  VAT-registered person
  người đã đăng ký thuế giá trị gia tăng
  đã ghi vào sổ
  ghi tên

  Xây dựng

  có đăng ký, đã đăng ký

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X