• /Phiên âm này đang chờ bạn hoàn thiện/

  Thông dụng

  Danh từ

  Sự lo xa, sự thấy trước, sự dự phòng
  Sự tằn tiện, sự tiết kiệm
  ( Providence) Thượng đế, trời
  Ý trời, mệnh trời; sự phù hộ của Thượng đế, sự phù hộ của trời

  Các từ liên quan

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X