• /´gaidəns/

  Thông dụng

  Danh từ

  Sự chỉ đạo, sự hướng dẫn; sự dìu dắt
  under the guidance of
  dưới sự chỉ đạo của

  Chuyên ngành

  Toán & tin

  (điều khiển học ) điều khiển (từ xa)

  Xây dựng

  hướng dẫn [sự hướng dẫn]

  Cơ - Điện tử

  Sự hướng dẫn, sự chỉnh hướng, sự dẫn hướng

  Giao thông & vận tải

  sự dẫn đường
  route guidance by radio
  sự dẫn đường bằng vô tuyến

  Hóa học & vật liệu

  sự chỉ đạo

  Điện lạnh

  sự dẫn hướng

  Kỹ thuật chung

  sự điều khiển
  sự định hướng
  sự hướng dẫn
  beam rider guidance
  sự hướng dẫn bảng chùm tia
  inertial guidance
  sự hướng dẫn quán tính
  terminal guidance
  sự hướng dẫn cuối cùng

  Kinh tế

  dẫn đạo
  hướng dẫn
  market guidance mechanism
  cơ chế hướng dẫn thị trường
  tư vấn

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X