• /θrift/

  Thông dụng

  Danh từ

  Sự tiết kiệm; tính tiết kiệm, tính tằn tiện
  Cây thạch thung dung (cây mọc ở bờ biển hoặc trên núi cao có hoa màu hồng tươi) (như) sea-pink

  Chuyên ngành

  Kinh tế

  để dành
  sự tiết kiệm
  tiết kiệm
  paradox of thrift
  nghịch lý của tiết kiệm
  thrift industry
  ngành tiết kiệm
  thrift institution
  cơ quan, quỹ tiết kiệm
  thrift institution
  tổ chức tiết kiệm
  tiết ước
  tổ chức tiết kiệm

  Các từ liên quan

  Từ trái nghĩa

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X