• /´prɔvəst/

  Thông dụng

  Danh từ

  Hiệu trưởng (ở một số phân hiệu đại học)
  (từ Mỹ, nghĩa Mỹ) người giữ quyền hành chính (ở một vài trường đại học)
  ( Ê-cốt) thị trưởng
  (sử học), (tôn giáo) trưởng mục sư (đạo Tin lành)

  Các từ liên quan

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X