• /Phiên âm này đang chờ bạn hoàn thiện/

  Thông dụng

  Danh từ

  Người giữ, người gác
  a door-keeper
  người giữ cửa
  a gamekeeper
  người giữ cho rừng khỏi nạn săn bắn bừa bãi
  a goalkeeper
  người giữ gôn, người giữ khung thành
  Người bảo quản, người bảo tồn (viện bảo tàng, thư viện...)
  Người trông nom người điên
  Người quản lý, người chủ (quán...)
  Người coi khu rừng cấm săn bắn
  Nhẫn giữ (đeo để giữ cho chiếc nhẫn khác (thường) là nhẫn cưới, khỏi tuột)
  (kỹ thuật) đai ốc hãm

  Hóa học & vật liệu

  bộ giữ
  người bảo quản
  thuốc giữ

  Nguồn khác

  Xây dựng

  cơ cấu chặn
  tấm khóa

  Kỹ thuật chung

  bánh cóc
  bảo dưỡng
  bảo quản
  bảo vệ
  bộ hãm
  bộ kẹp
  cái tốc
  kẹp
  khóa
  nêm từ
  đai ốc hãm
  êcu hãm
  giá đỡ
  giữ
  phanh tự động
  tấm hãm
  vấu hãm
  vấu tỳ

  Kinh tế

  người giữ
  book-keeper (bookkeeper)
  người giữ sổ sách
  godown keeper
  người giữ kho
  record keeper
  người giữ sổ sách, văn thư
  stock keeper
  người giữ kho
  người kinh doanh
  người quản lý
  record keeper
  người quản lý văn khố
  stock keeper
  người quản lý kho hàng
  warehouse keeper receipt
  biên nhận của người quản lý kho

  Nguồn khác

  • keeper : Corporateinformation

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X