• /prɔk´simiti/

  Thông dụng

  Danh từ

  Trạng thái ở gần (về không gian, thời gian...); sự gần gũi
  proximity of blood
  quan hệ họ hàng gần

  Chuyên ngành

  Xây dựng

  sự lân cận, độ tiếp cận, trạng thái gần

  Cơ - Điện tử

  Sự lân cận, độ tiếp cận, trạng thái gần

  Toán & tin

  sự gần
  sự lân cận

  Kỹ thuật chung

  lân cận

  Các từ liên quan

  Từ trái nghĩa

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X