• /´klousnis/

  Thông dụng

  Danh từ

  Sự gần gũi, sự thân mật
  Sự chật chội; sự bí hơi; sự ngột ngạt khó thở (không khí...)
  Tính dày chặt, tính khít, tính mau (vải...)
  Tính dè dặt, tính kín đáo
  Tính hà tiện, tính bủn xỉn, tính keo cú
  Tính chặt chẽ (lý luận)

  Chuyên ngành

  Toán & tin

  tính chính xác, sự gần

  Xây dựng

  sự gần gũi

  Kỹ thuật chung

  độ chặt
  mật độ
  tính chính xác

  Kinh tế

  tính dày đặc
  tính khít

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X