• /lou'kæliti/

  Thông dụng

  Danh từ

  Vùng, nơi, chỗ, địa phương
  Vị trí; trụ sở
  Phương hướng; phép định hướng
  Tài nhớ đường; tài định hướng ( (cũng) sense of locality; bump of locality)

  Chuyên ngành

  Xây dựng

  địa thể

  Điện lạnh

  tính định xứ

  Kỹ thuật chung

  khu
  khu ở
  địa phương
  locality plan
  kế hoạch ở địa phương
  miền
  vùng
  locality plan
  mặt bằng vùng
  vùng dân cư

  Các từ liên quan

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X