• /sai´kɒlədʒi/

  Thông dụng

  Danh từ

  (thông tục) tâm lý (của một người..)
  the psychology of the adolescent
  tâm lý của thanh niên
  Tâm lý học
  child psychology
  tâm lý học trẻ em
  Khái luận về tâm lý; hệ tâm lý

  Chuyên ngành

  Tâm lý

  tâm lý học

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X