• Xây dựng

  đố puli

  Giải thích EN: The vertical sides of a double-hung window, having a pulley over which the sash cord passes. Also, HANGING STILE. Giải thích VN: Đố dọc của cửa sổ treo kép có một ròng rọc để kéo dây kéo cửa sổ. Tham khảo: HANGING STILE.

  trụ cửa có con lăn

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X