• /sæʃ/

  Thông dụng

  Danh từ

  Khăn quàng vai; khăn thắt lưng (như) scarf
  Khung kính trượt (có thể đưa lên đưa xuống được của cửa sổ) (như) sash-frame

  Chuyên ngành

  Cơ - Điện tử

  Khung di động, khung nâng

  Cơ khí & công trình

  khung (ca)

  Toán & tin

  khung cánh cửa sổ

  Xây dựng

  cánh cửa sổ treo
  cánh cửa sổ trượt
  horizontal sliding sash
  cánh cửa sổ trượt ngang
  vertical sliding sash
  cánh cửa sổ trượt đứng
  cánh cửa sổ xoay
  khung cánh cửa
  khuôn cửa sổ lật

  Kỹ thuật chung

  khung
  awning sash
  khung cửa lợp vải bạt
  casement sash
  khung cửa lắp kính
  double-hung sash
  cửa treo khung kép
  glazed sash
  khung cửa sổ gắn kính
  hopper sash
  khung cửa lật
  hopper sash
  khung cửa sổ lật
  outside sash lining
  lớp bọc khung bên ngoài
  pivoted sash (pivot-hung sash)
  khung cửa sổ có trục xoay
  sash (windowsash)
  khung cửa sổ
  sash bar
  thanh khung cửa sổ
  sash bar
  thanh nẹp (khung cửa sổ)
  sash cord
  dây căng khung cửa
  sash lift
  tầm nâng của khung
  sash rail
  thanh ngang khung cửa sổ
  sash rails
  thanh ngang khung cửa
  sash rails
  thanh ngang khung cửa kính
  sash stile
  trụ đứng của khung cửa
  sash stile
  trụ khung cửa sổ
  sash window
  cửa sổ có khung
  sliding sash
  khung cửa sổ đẩy
  sliding sash
  khung cửa trượt
  storm sash
  khung chống bão
  storm sash
  khung cửa ngoài
  vertical sash
  khung cửa sổ đứng
  vertical sash
  khung đứng
  window sash
  khung cửa sổ
  khung máy cưa
  khung cửa sổ

  Giải thích EN: A window frame in which glass is set.

  Giải thích VN: Khung cửa sổ nơi lắp kính.

  glazed sash
  khung cửa sổ gắn kính
  hopper sash
  khung cửa sổ lật
  pivoted sash (pivot-hung sash)
  khung cửa sổ có trục xoay
  sash bar
  thanh khung cửa sổ
  sash bar
  thanh nẹp (khung cửa sổ)
  sash rail
  thanh ngang khung cửa sổ
  sash stile
  trụ khung cửa sổ
  sliding sash
  khung cửa sổ đẩy
  vertical sash
  khung cửa sổ đứng

  Các từ liên quan

  Từ đồng nghĩa

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X