• Kỹ thuật chung

    đúc bột nhão

    Giải thích EN: A plastics-manufacturing process in which a resin-impregnated pulp substance is shaped with a vacuum apparatus and then oven-cured and molded. Giải thích VN: Một quá trình sản xuất nhựa trong đó một chất liệu được thấm bột nhão được định hình bằng một máy chân không và sau đó xử lý bằng lò và đúc.

    tác giả


    Tìm thêm với Google.com :

    NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X