• Kỹ thuật chung

    máy đo độ cao mây dùng ánh sáng có xung

    Giải thích EN: A pulse radar device that determines cloud altitude, using visible light rather than radio waves. Also, pulsed-light cloud-height indicator. Giải thích VN: Một thiết bị rađa xung xác định độ cao của tầng mây, sử dụng ánh sáng nhìn thấy chứ không phải các sóng rađiô. Còn gọi là: pulsed-light cloud-height indicator.

    tác giả


    Tìm thêm với Google.com :

    NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X