• /´pju:nitiv/

  Thông dụng

  Cách viết khác punitory

  Tính từ

  Nhằm trừng phạt, nhằm trừng trị
  punitive action
  hành động trừng phạt
  punitive sanction
  Sự phê chuẩn việc trừng phạt
  Gây khó khăn gian khổ, gay go, ác liệt
  punitive taxation
  sự đánh thuế khắc nghiệt


  Các từ liên quan

  Từ trái nghĩa

  adjective
  beneficial , rewarding

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X