• /ri'wɔ:diɳ/

  Thông dụng

  Tính từ

  Bổ ích; thoả mãn (về một hoạt động..)
  Đáng xem, đáng đọc (sách...); đáng làm (việc, nhiệm vụ...)
  a rewarding film
  một bộ phim đáng xem


  Các từ liên quan

  Từ trái nghĩa

  adjective
  troubling , upsetting

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X