• (đổi hướng từ Avenging)
  /ə´vendʒ/

  Thông dụng

  Ngoại động từ

  Trả thù, báo thù
  to avenge oneself
  trả thù (báo thù, rửa nhục) cho chính mình
  I must avenge myself at any cost
  tôi phải trả thù (cho tôi) bằng mọi giá
  to be avenged
  rửa được mối thù, trả được mối thù
  I have been avenged
  tôi đã rửa được mối thù, tôi đã rửa được mối nhục
  to avenge sb
  trả thù (báo thù) cho ai
  my father has been avenged by my brother
  anh tôi đã rửa được mối thù cho cha tôi, anh tôi đã rửa nhục cho cha tôi
  An makes up his mind to avenge his compatriots
  An quyết tâm trả thù cho đồng bào mình
  to avenge oneself on sb for sth
  trả thù ai vì người ấy đã làm gì
  prisoners avenge themselves on the jailer for having tortured them cruelly
  các tù nhân trả thù tên cai ngục đã từng tra tấn họ một cách tàn bạo

  hình thái từ

  Chuyên ngành

  Xây dựng

  báo thù

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X